Güzel Olan İyi, İyi Olan Güzel midir ?

Güzel Olan İyi, İyi Olan Güzel midir ?

İnsanlar neden estetik yaptırma ihtiyacı duyar sorusunu saçma buluyorum. Evrende, hayatta bazı gerçekler var. Yaşıyor olmak, ölmekten daha iyi. Sağlıklı olmak, hasta olmaktan daha iyi. İyi görünmek, kötü görünmekten daha iyi…Bunlar basit gerçekler.
Eski Yunan’ın GÜZEL (Kalon) kavramıyla, İYİ (Agathon) kavramı birbirini tamamlayan iki kavramdır. Bunu Sokrates GÜZEL İYİ (Kalokagheia) kavramıyla birleştirmiştir. Yani eski Yunan’ da güzel olan iyidir, iyi olan güzeldir.
 Evrenin temel ilkesi: İnsanoğlu hayatı boyunca ya da evrimi süresince hep daha iyiyi aramış. Atomlar molekülleri, moleküller yaşamı oluşturmuş. Yaşam tek hücreliden çok hücreliye, oradan sosyal dokulara kadar gidiyor. Evrim hala devam eden bir süreç. Dolayısıyla daha iyiyi aramak, daha güzele ulaşmak varoluşun temel kuralı. Biz bunu artık yapabiliyoruz. Plastik cerrahi bunun sadece son aşamalarından bir tanesi. Dolayısıyla bunda bir yanlış olduğunu düşünmüyorum.
 Burada bütün problem şu; daha güzele ulaşmaya giden yolda, belli bir seviyede kalmak, belli bir yerde durmak gerekiyor.  İnsanın kendisi için temel arayışı nedir? Bütünlüğünü sağlamak ve bütünlüğünü korumak, daha iyi olmak, kendisini tamamlamak. Bunu daha iyi okullara giderek, daha fazla spor yaparak, sağlığına dikkat ederek, kendisine saygı göstererek yapıyor. Fiziksel problemlerini çözmek de bunun  bir parçası.
 Plastik cerrahi ameliyatlarını ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi doğuştan gelen veya kaza nedeniyle  sonradan oluşan insanın fiziksel görünümündeki bir  sorunu düzeltmek için yapılan estetik ameliyatlar; göğsü olmayan bir kadının göğsünü yaptırması, aşırı kepçe kulaklı birinin kulaklarını düzelttirmesi gibi. İkinci grup, yaşlanmanın getirdiği problemlerin düzeltilmesi , hamile bir kadının doğum sonrası deforme olan karnının düzeltilmesi,  göğüsleri sarkmış bir kadının göğüslerini toplatması. Bunların sorgulanmasına bir anlam veremiyorum. Günümüzde daha iyi görünmek, varolan fiziksel problemlerden ya da yaşlanmanın neden olduğu deformasyonlardan kurtulmak bir kol mesafesinde. Bunu uzanıp almak ya da almamak insanın kişisel tercihi. Ama  sabah kalkıp kendisine özen göstermeden sokağa çıkan biri ile, kendisine ait problemleri imkanı olup da,  buna plastik cerrahi de dahil, çözmeyen insan arasında hiçbir fark görmüyorum. Sizce de haklı değil miyim ?