Dr.Tunç Tiryaki ile Sohbet:Burun Estetiği

17 Nisan’da gerçekleşen ‘Burun’ konulu online sohbetimizde Burun Estetiği (rhinoplasty), burun ucu estetiği (tipplasty), burun askı (nose suspension), burun ucu kaldırma (nose lift) ve burun dolgusu (medical rhinoplasty) operasyonları hakkında konuştuk.

Dr. Tunc Tiryaki talked about nose aesthetics (rhinoplasty), nose tip aesthetics (tipplasty), nose suspension, nose lift and nose filling (medical rhinoplasty) operations.

Dr.Tunç Tiryaki ile Sohbet:Yüz Estetiği

’13 Nisan 2020 tarihinde Dr. Tunç Tiryaki tarafından yapılan ‘Yüz’ konulu toplantı kaydıdır. Bu sohbette Dr. Tunç Tiryaki  yüzün yaşlanması, face-lift, microlift, face-lift, mini face-lift, yüze doku enjeksiyonları, yüze uygulanan kök hücre uygulamaları, dolgu ve botoks konularında bilgi paylaşımında bulundu’.

Dr. Tunc Tiryaki shared information about facial aging, face-lift, micro-lift, face-lift, mini face-lift, facial tissue injections, stem cell treatment on face, filling and botox on 13th April, 2020.

Dr. Haideh Hirmand & Dr. Tunç Tiryaki : Instagram Canlı Sohbet